Branko K. Kolšek
Član advokatske komore Beograda od 1994. godine


Dragan V. Marković
Član advokatske komore Beograda od 2000. godine


Marija P. Ilić
Član advokatske komore Beograda od 2011. godine